Sennik Zgraja

    poczucie wspólnoty i przynależności do kogoś bądź czegoś,