Sennik Zażalenie

    sen oznacza niewyrażone bliskie uwolnieniu uczucia,
    może również oznaczać pewną rzecz, która Ci przeszkadza,

Zobacz także:

  • Przerywać
  • Erotyzm
  • Waga