Warta

    ujrzeć – masz problem z podporządkowaniem się komuś
    stać na warcie – twój plan nie dojdzie do skutku.