Sennik Hymn

    Sen o tryumfie wewnętrznym i emocjonalnym,
    słuchać lub śpiewać hymn własnego kraju - oznacza dumę i miłość do kraju, symbolizuje ducha zwycięstwa,
    słyszeć hymn innego kraju – trudności w podjętych działaniach.