Sennik Pismo

  Pismo we śnie symbolizuje kreatywność.
  odręczne - sen niesie ze sobą jakieś ostrzeżenie, zachowaj więc ostrożność
  starożytne – zajmiesz się niedokończonymi sprawami z twojej przeszłości
  otrzymać pismo od jakiejś instytucji – zarzucisz jakieś ważne plany
  podrzeć lub spalić pismo – ochłodzenie stosunków z przyjacielem
  adresować je do kogoś, odpowiadać na czyjeś pismo – zyskasz poparcie dla twojej pracy.

Zobacz także:

 • Czapka
 • Plac
 • Srebro