Opiekun

  Opiekun we śnie oznacza utracone szczęście. Jest symbolem przyjaciela i wiernego nauczyciela, który nieustannie czuwa nad bezpieczeństwem swoich podwładnych. Jeśli masz ze swoim opiekunem dobre kontakty wówczas sen ma pozytywny wydźwięk i może nawiązywać do waszych wzajemnych relacji. Jeśli jednak twój opiekun nie kojarzy ci się zbyt dobrze, wówczas sen należy rozpatrywać w kontekście zatraconych szans, nadziei i szczęścia. Być może to ty w realnym życiu spełniasz rolę czyjegoś opiekuna i zastanawiasz się jak postrzegają cię twoi wychowankowie.
  zobaczyć bądź rozmawiać – twoi bliscy będą traktować cię z niebywałą uwagą
  być opiekunem – nie wkładaj nosa w nie swoje sprawy bo możesz się sparzyć
  być opiekunem kilku osób – pewna nagląca sprawa pochłonie mnóstwo twojego cennego czasu
  być pod czyjąś opieką – bądź uczciwy, a pokonasz na swojej drodze wszystkie trudności
  opiekun wycieczki bądź obozu – podejmiesz bardzo rozważne decyzje, które zapewnią ci w życiu stabilizację i szczęście w życiu
  opiekun biednych – wreszcie spełnią się twe pragnienia
  mieć złego opiekuna – ktoś zacznie grać na twoich emocjach, nie daj jednak się zwieść bo jeśli dasz palec, ktoś może zabrać ci całą rękę.