Sennik Danina

  Pojawienie się daniny we śnie może zwiastować nowe wyzwania, z którymi wkrótce przyjdzie ci się zmierzyć.
  płacenie jej – to znak, że zawrzesz interesującą znajomość
  pobieranie jej – zwiastuje poprawę stanu finansowego
  odmówienie płacenia jej – jest oznaką gotowości do poniesienia konsekwencji własnych czynów
  wysoka danina – oznacza, iż nagroda poniesiona za włożony trud okaże się znaczenie niższa niż ta, którą pierwotnie zakładałeś
  niska – to znak, że będziesz gotów na to, by zaakceptować i wprowadzić w swoje życie negatywne zmiany.