Sennik Danina

    płacić - zawrzesz interesującą znajomość,
    zbierać - poprawa stanu finansowego,