Sennik Danina

    płacić - zawrzesz interesującą znajomość,
    zbierać - poprawa stanu finansowego,

Zobacz także:

  • Ryk
  • Ozdoba
  • Fajka