Jacek

    Imię pochodzi z łaciny. Osoba o tym imieniu jest niezwykle twórcza, duża indywidualność. Może osiągnąć sukcesy w twórczości literackiej albo scenicznej. Ale może również zaprzepaścić swoje uzdolnienia i stoczyć się na margines życia. Póki to nie nastąpi, Jacek jest pewny siebie, niezależny, energiczny, wybuchowy, apodyktyczny, drobnostkowy. Często popada w konflikt z otoczeniem, albowiem zawsze uważa siebie za autorytet we wszystkich sprawach. Ceni kontakty towarzyskie, lubi podróżować, modnie się ubierać, jadać w luksusowych restauracjach, imponować kobietom. Często zmienia kobiety, jest niestały w miłości. O rodzinę i dom nie dba. Idzie w tym kierunku, z którego zawieją pomyślne wiatry. Nie ma własnych, trwałych idei. W takim też duchu wychowuje dzieci.

Zobacz także:

  • Emil
  • Jerzy
  • Alan