Melania

    To imię pochodzi z języka greckiego i najprawdopodobniej oznacza „czarne piętno” lub „pieprzyk”. Osoba o tym imieniu jest zmysłowa, ceni piękno i miłe doznania. Przedkłada życie duchowe ponad sukcesy materialne. Z zasady jest osobą konserwatywną, krytyczną wobec wszelkich innowacji życiowych. Lubi uchodzić za doradcę i pragnie by ja uważano za osobę, która może zaradzić wszystkiemu. Świetnie urządza swój dom, dba o rodzinę. Raz na jakiś czas wyjeżdża w daleką podróż, skąd wraca z wielką radością.