Adam

    To najbardziej rozpowszechnione imię męskie jest pochodzenia hebrajskiego lub arabskiego, a oznacza tyle, co zbudowany z czerwonej gliny lub połączony z drugą osobą. Niektórzy wywodzą je i języka sumeryjskiego od słowa ada-mu - mój ojciec, lub akkadyjskiego - ad-mu - zrodzony. Na jego popularność wpływa ciągle fakt, iż Adam był pierwszym ojcem ludzi Polski Adam jest mężczyzną niezależnym, stanowczym, zdolnym do założenia rodziny i kierowania jej losami. Jest rozsądny, trochę nawet zarozumiały, skłonny do przyjmowania pochlebstw i pochwał pod swoim adresem. Jest przezorny, a nieraz nawet przebiegły, co wypływa z braku zaufania do ludzi i samego siebie. Ceni spokój, sielankę rodzinnego domu, lubi przyrodę, kocha dzieci. Dużą wagę przywiązuje do ubioru i swojego wyglądu zewnętrz-nego. Jest mało inteligentny. Rzadko składa wizyty lub przyjmuje gości. Dość często uzewnętrznia swoje uczucie zazdrości, wywołując nieraz t tego powodu awanturę.

Zobacz także:

  • Ewaryst
  • Barbara
  • Urban