Sennik Złość

  być złym na kogoś – ktoś wprawi cię w zakłopotanie
  ktoś jest na nas zły – chłodne traktowanie ludzi może obrócić się przeciwko tobie
  wybuchać złością – niepowodzenie w jakimś przedsięwzięciu
  zły pracodawca, nauczyciel – jakaś sprawa, która długo odgrywała mało znaczącą rolę w twoim życiu, teraz nabierze znaczenia
  być złośliwym – początek problemów
  złośliwe dziecko – potraktuj na serio czyjąś obietnicę.