Sennik Wojsko

    Wojsko we śnie jest symbolem dyscypliny. Stoisz w obliczu przytłaczających cię problemów i nie wierzysz w ich rozwiązanie. Jeśli służyłeś w wojsku, sen może również odzwierciedlać życiowe doświadczenia a także wspomnienia.
    być w wojsku - dochowasz wierności swojej postawie
    wstępować do wojska - odczujesz potrzebę obrony swoich przekonań, wartości i opinii
    uczestniczyć w wojskowej defiladzie - oddasz się bez reszty pewnej sprawie
    widzieć maszerujące wojsko - potrzeba ci większej dyscypliny.