Sennik Barka

    zobaczyć lub mieszkać - wiesz jak należy wyrazić swoje emocje w zdrowy sposób. Nie poświęcaj czasu tylko na marzenia, pamiętaj także o sprawach życia codziennego.