Uzależnienie

  Uzależnienie w marzeniach sennych symbolizuje obsesyjne potrzeby oraz brak samokontroli, być może masz pewne nawyki, z których nie jesteś w stanie zrezygnować. Sen jest również symbolem wewnętrznych przyjemności i pragnień, których doświadczamy w prawdziwym życiu a także oznaką stłumionych myśli oraz wyrazem słabości i strachu, który śniący próbuje przezwyciężyć.
  uzależnienie od narkotyków – oznacza, że w prawdziwym życiu czujesz się uzależniony od osoby, która nie zwraca na ciebie wystarczającej uwagi
  bycie od czegoś uzależnionym – stanowi zapowiedź podjęcia próby rozwiązania pewnej złożonej sytuacji w twoim życiu, jednak sposób w jaki do tego podejdziesz będzie musiał ulec zmianie
  uzależnienie się od kogoś – stanowi ostrzeżenie przed zdradą kogoś, kto jest gotów wykorzystać każdy popełniony przez ciebie błąd do swoich niecnych celów
  gdy ktoś bliski jest od czegoś uzależniony – sen wiąże się z rozczarowaniem, może również wskazywać, że za sprawą niesprzyjających warunków w końcu rozkwitniesz
  powstrzymanie kogoś od uzależnienia – stanowi zapowiedź świetlanej przyszłości
  uzależnienie od alkoholu – w wielu sennikach oznacza szczęście i zadowolenie z życia
  uzależnienie od seksu – świadczy o podjęciu próby poprawy własnego życia miłosnego oraz o potrzebie powrotu do normalnego rytmu a także osiągnięcia życiowej równowagi
  walka z uzależnieniem – jest oznaką desperackiego pragnienia ucieczki od rzeczywistości oraz chęci spróbowania czegoś nowego, ekscytującego bądź nieznanego
  wyjście z uzależnienia – odnosi się we śnie do zdolności do obserwacji, wykorzystywania szybko nadarzających się okazji, wyobraźni, formułowania prawidłowych osądów, czujności, zaradności oraz koncentracji
  uzależnienie od papierosów – oznacza pragnienie ukrycia własnych niedoskonałości
  bycie pod wpływem uzależnienia – to znak, że ktoś spróbuje zranić cię emocjonalnie.