Sennik Utopia

    nie jesteś realistą, żyjesz w swoim własnym świecie,
    pragniesz osiągnąć duchową doskonałość, chcesz wznieść się powyżej codzienności,