Udziałowiec

    reprezentuje poczucie współpracy, przynależność oraz wspólne cele,