Sennik Demon

    Demony są symbolem ignorancji, negatywnych nawyków w obrębie swojej własnej strefy,
    Alternatywnie, sen o demonach stanowi tajemnicę z przeszłości, która wciąż Cię prześladuje.
    być opętanym - bezkarność,
    zobaczyć - strach, emocjonalne lub fizyczne znęcanie się,