Sennik Strój kąpielowy

  ujrzeć go – namiętne przeżycia
  być w nim – niepewne zamierzenia lub bezradność w jakiejś kwestii
  ubierać się w strój kąpielowy – będziesz darzyć kogoś niezasłużonym zaufaniem
  widzieć kogoś w stroju kąpielowym – kieruj się własną intuicją i nie słuchaj podszeptów innych
  brudny lub podarty – ktoś zakłóci przyjemne chwile
  za mały – nastaną niespokojne dni
  za duży - przestaniesz trzymać nerwów na wodzy.