Sennik Sen proroczy

  Sny prorocze zwykle przepowiadają naszą przyszłość. Stanowią zbiór cennych informacji na temat nietypowych wizji, które tworzą się w naszej głowie. Sny takie są często kombinacją naszych przeszłych doświadczeń jak i zlepkiem wiadomości usłyszanych od znajomych ludzi.
  Śniący może otrzymać informację o sprawach lub sytuacjach, które po pewnym czasie na pewno potwierdzą się w realnym życiu. Wiadomości te są zwykle powiązane z kręgiem bliskich osób takich jak krewni czy rodzeństwo lub przyjaciele. Sny prorocze miewają ludzie w kwiecie wieku, bardzo sporadycznie dzieci.
  Sny prorocze są oznaką naszych lęków oraz marzeń o stabilnej przyszłości. Być może sen jest także potwierdzeniem tego, że jesteśmy na właściwej drodze naszego życia.
  W świecie nauki umysł jest w stanie przewidzieć to, co się stanie na podstawie informacji, które zostały już wcześniej zebrane; jednocześnie sprawia to wrażenie, że sen się spełnia. Inna naukowa teoria głosi, iż umysł potrafi edytować lub układać fragmenty informacji i dołączać je do pasujących już wyników. Jednym słowem taki sen może być zwykłym zbiegiem okoliczności.
  mieć samemu sen proroczy – zakończysz dawne zatargi, które utrudniały ci codzienną egzystencję
  jeśli sen występuje u kogoś – pomożesz odnaleźć właściwą drogę osobie, która przez własne pomysły znalazła się w dołku.