Sennik Sen proroczy

  Śniący może otrzymać informację o sprawach lub sytuacjach, które później potwierdza rzeczywistość. Wiadomości te dotyczą zwykle osób bliskich: krewnych, przyjaciół, a sny takie miewają ludzie dojrzali albo na granicy wieku dorosłego, rzadko dzieci.
  Sny prorocze są oznaką naszych lęków oraz pragnień
  o stabilną przyszłość. Być może sen jest także potwierdzeniem tego, że jesteśmy na właściwej drodze naszego życia.
  W świecie nauki umysł jest w stanie przewidzieć to, co się stanie, na podstawie informacji, które zostały już wcześniej zebrane; jednocześnie sprawia to wrażenie, że sen się spełnia. Inna naukowa teoria głosi, iż umysł potrafi edytować lub układać fragmenty informacji i dołączać je do pasujących już wyników. Jednym słowem taki sen może być zwykłym zbiegiem okoliczności.

Zobacz także:

 • Audycja
 • Poseł
 • Awantura