Sennik Pył

    pewne aspekty Twojej natury były do tej pory ignorowane i lekceważone,
    być pokrytym - niedostatek towarzystwa wpłynie na Ciebie negatywnie,
    oczyszczać z niego - błędy przeszłości zostaną ci odpuszczone i rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu,

Zobacz także:

  • Budować
  • Karmić
  • Sanie