Sennik Popiół

    Popiół oznacza poczucie rozczarowania, żalu i gorzkich zmian; reprezentuje również nieudany związek lub transakcje biznesowe.
    ujrzeć popiół – mocno się na kimś zawiedziesz
    rozsypać – przyszłość nie będzie szczędzić ci cierpień
    zbierać – poprawa warunków bytu
    wyrzucać – rozgoryczenie z powodu jakiejś sprawy z przeszłości.