Sennik Mikrofon

    brak asertywności i stanowczości, musisz bardziej zdecydowanie wyrażać swoje opinie,