Maszyna

    maszyna do szycia - symbolizuje powracające dawne uczucie lub miłość
    niedziałająca maszyna do szycia - może wskazywać na nadszarpnięte zaufanie lub chęć poprawy stosunków z kimś dawno zapomnianym

Zobacz także:

  • Rada
  • Partner
  • Recepta