Sennik Maszyna

  Sen o maszynie jest odzwierciedleniem naszego sposobu myślenia. Wskazuje na schematyczność w podejmowanych działaniach oraz na konwencjonalność. Być może brakuje ci w życiu spontaniczności, co może mieć negatywny wpływ na twój rozwój osobisty. W pozytywnym znaczeniu maszyna może stanowić ważną informację, że nadszedł najwyższy czas aby uporządkować i na nowo ustabilizować swoje życie.
  ujrzeć maszynę – pokonanie trudnych doświadczeń sprawi, że łatwej będzie ci osiągnąć sukces
  maszyna do pisania – jeżeli właściwie wykorzystasz posiadane umiejętności i środki to jesteś w stanie zrealizować wszelkie swoje plany
  maszyna do szycia – symbolizuje powracające dawne uczucie lub miłość
  stać przy maszynie – nie uda ci się ukryć przed światem zmian, które zamierzasz wprowadzić w życie
  niedziałająca maszyna do szycia – może wskazywać na nadszarpnięte zaufanie lub chęć poprawy stosunków z kimś dawno zapomnianym.