Sennik Lichtarz

    nieść lichtarz - przyjaciele wspomogą Cię w potrzebie
    z płonącą świecą - symbol szczęścia i miłości
    bez świecy - troski