Sennik Kolec

    zobaczyć kolce - wywiniesz się z tarapatów
    kolce roślin - czujesz potrzebę obrony przed kimś bądź przed czymś
    ukłuć się kolcem - pragniesz uchronić siebie przed atakami słownymi lub nadużyciami emocjonalnymi
    długie kolce – gorzki okres w życiu.