Sennik Góral

    Góral może być interpretowany jako znak ludowej mądrości i życiowych wskazówek.
    ujrzeć górala – nieznajomy udzieli ci cennej rady
    być góralem – silne przywiązanie do tradycji sprawi, że trudno będzie ci zaakceptować odmienne poglądy na życie
    rozmawiać z góralem – pojawią się wyzwania i przeszkody, które będziesz musiał pokonać.