Sennik Gmina

    poczucie przynależności np. do rodziny,