Sennik Eucharystia

  Eucharystia to symbol sumienia i wiary, które stanowią siłę napędową codziennej egzystencji człowieka. Sen może świadczyć o uwolnieniu się od trosk i utrapień, może również zapowiadać nadejście lepszych dni w życiu.
  ujrzeć osoby przyjmujące eucharystię – wyraża potrzebę uwolnienia się od bólu i zmartwień
  przyjmować eucharystię – pragniesz pogodzić wewnętrzne sprzeczności, przez które nie możesz podjąć jednoznacznej decyzji
  czuć się źle przyjmując ją – czasami symbol ten świadczy o posiadaniu silnych wyrzutów sumienia
  czuć radość z powodu przyjmowania eucharystii – zapowiedź spotkania, które przyniesie ci wiele radości i satysfakcji
  ksiądz nie udziela ci eucharystii – sen wieszczy wydarzenie, które pozostawi ślad w twoim życiu.