Cień

  Sen jest dla nas najczęściej przestrogą i napomnieniem. Stanowi symbol bezradności oraz słabo rozwiniętych cech.
  ujrzeć własny cień – troski i niepokoje
  ujrzeć cień innego człowieka – twoje działania nie są uznawane przez innych
  podążać za cieniem – pragniesz na siłę wyjaśnić jakąś sprawę z przeszłości
  cień przedmiotów – przez własny strach popadniesz w paranoję
  pozostawać w cieniu, nigdy nie być na świeczniku – doprowadzisz do wyjaśnienia jakiejś zawiłej sprawy
  przebywać w cieniu w upalny dzień – trudności i niepowodzenia.