Sennik Eliksir

    poczucie upływającego czasu lub przeżywanie procesu starzenia się,