Sennik Eliksir

    poczucie upływającego czasu lub przeżywanie procesu starzenia się,

Zobacz także:

  • Wzrok
  • Zdrój
  • Roztop