Broszka

  Pojawienie się broszki we śnie interpretuje się jako obawę, że zawładną nami pragnienia i rządze, nad którymi nie będziemy w mogli zapanować.
  ujrzeć – tłumisz w sobie negatywne emocje, które do niczego cię nie doprowadzą
  piękna i świecąca – pragniesz uznania i nagrody za swoje dokonania
  ukłuć się nią – niepotrzebnie zbyt często popadasz w panikę
  dostać w prezencie – nowe idee zapewnią poprawę twojej sytuacji życiowej
  przypinać do ubrania – ogarnie cię tęsknota za uznaniem otoczenia
  widzieć kilka – wydepczesz sobie ważne ścieżki.