Przemysław

    Przemysław jest imieniem pochodzenia słowiańskiego. Osoba tak nazwana jest człowiekiem dobrym, towarzyskim wielce domowi i rodzinie oddanym. Lubi towarzystwo, kocha przyjaciółki, szanuje przyjaciół. Często dźwiga na swej głowie zbyt wielką odpowiedzialność. Nie zawsze wychodzi z pomocy innym. Chciałby więcej robić, niż starcza mu sił. Ponieważ nie zawsze życie daje się dopasować do jego reguł gry, bywa rozczarowany, zniechęcony. Jest dobrym obywatelem, wzorowym patriotą, kochającym mężem, szanowanym ojcem. Ceni tradycję.