Leopold

    Imię Leopold pochodzi z germańskiego, a oznacza – odważny lud, plemię. Nie każdy Leopold jest odważny, niektórzy nawet zrywają całkowicie kontakty ze swoim ludem i narodem. Leopold jest nowoczesny w swych poglądach politycznych, dlatego niechętnie przyznaje się do swego pochodzenia. Traci więź z rodziną, wyrzeka się wiary ojców. Jest nietolerancyjny w stosunku do innych ludzi. Posiada uzdolnienia kierownicze, ale nie może się na wyższy szczebel. Przeżywa to bardzo, zniechęca się, rezygnuje z przewodnictwa. W takiej sytuacji nawet grozi mu utrata majątku. Przeżywa trudności jego rodzina, żona próbuje znaleźć wyjście z sytuacji, dzieci są bezradne. Jedynie wielki wstrząs może Leopolda doprowadzić do sukcesów. Jest on przeciętnym mężem, poprawnym ojcem, nie dba o ciepło rodzinne.

Zobacz także:

  • Filemona
  • Monika
  • Czcibor