Jerzy

    Jerzy wywodzi się z greckiego, a znaczy uprawiający rolnik, Mężczyzna o tym imieniu jest skromny, prostolinijny, prawdomówny, sprawiedliwy. Jego naiwność i wiarę w dobre intencje, często wykorzystują inni ludzie, przysparzając mu kłopotów. Jest zapobiegliwy, staranny, ale zarazem rozrzutny, szafujący pieniędzmi. Lubi wystawne życie w domu, kocha żoną, szanuje rodziców, troszczy się o dzieci. Nie dba o swój zewnętrzny wygląd, chodzi niedbale ubrany. Chce natomiast, by jego żona była modnie ubrana i by podobała się innym. Lubi być nieco zazdrosny. Jego charakter jest dość nierówny, od rzeczowości, usposobienia wręcz humorystycznego, łatwo popada w melancholię, złość i depresję. Jest domatorem, nie lubi podróży, lubi zarobek i dostatnie życie.