Jadwiga

    Rodowód tego imienia jest germański, znaczy – „walka”. Osoba z tym imieniem posiada wiele zalet. Jest dobra dla rodziny, znajomych i bliskich. Szanuje harmonię społeczną, jest lojalna wobec przełożonych, lubi kierować swe siły na szlachetną działalność. Jeżeli jej przedsięwzięcia altruistyczne dochodzą do skutku jest bardzo szczęśliwa, że może służyć innym. Wiele czasu poświęca na doskonaleniu swojej osobowości, kultury bycia i podnoszenie swych kwalifikacji. Ceni piękną mowę, występuje często jako wspaniała oratorka lub lektorka. Szlachetna osoba, umiejąca odnaleźć się w każdej sytuacji.