Hubert

    Imię pochodzenia germańskiego i oznacza sławny rozum. Osoba o tym imieniu najczęściej odpowiada tym ogólnym charakterystykom, bowiem przez całe życie dąży do zdobycia wiedzy, kształci się, uszlachetnia swój charakter, uczy jak żyć, by po sobie zostawić jak najwięcej. Jest odważny, nie zraża się szybko, postępuje zgodnie z zasadami etyki i logiki. Posiada niezwykłą pamięć, dlatego często zabiera głos publicznie. Może być autorem dobrych pogadanek radiowych. Dzięki pracowitości, zdobywa majątek, prowadzi wygodny tryb życia, edukuje swoje dzieci właściwie, dba o byt rodziny. Jest wzorowym mężem j przykładnym ojcem.