Bolesław

    To imię jest w zupełności piastowskie, a oznacza mężczyznę sławnego, posiadającego wiele sławy. Osoba o tym imieniu jest prostolinijna, konkretna, sprawiedliwa, wyczulona na ludzkie nieszczęścia. Chętnie służy pomocą i radą innym ludziom, jest zaradna i umiejąca dobrze gospodarować. Przy swych zdolnościach, może stać się dobrym przykładem. Bolesław jest mężny, dobry patriota, wzorowy ojciec i ceniony dyplomata. Posiada otwarty umysł, chłonie wszystko, co nowe i dobre. Bywa, że jest przekorny dla utrzymania tempa i kierunku obranej drogi życiowej. Nie lubi kolorów jaskrawych, przywiązuje się do jednej niewiasty, dzieci wychowuje poprzez pracę. Lubi przyjmować gości i chętnie składa wizyty innym. Jest towarzyski. W nauce może osiągnąć duże wyniki.