Wawrzyniec

    To Imię wywodzi się z języka łacińskiego od nazwy miasta Leurentius, a znaczy tyle co człowiek z tej miejscowości. Osoba o tym imieniu jest człowiekiem wrażliwym na wszystko, sprawiedliwym, porządnym, uczynnym i prawdomównym. Posiada duży temperament i potrafi podejmować niezwykle szybko trafne decyzje. Z zawodu bywa rzemieślnikiem, niezwykle potrzebnym ludziom. Charakter miewa kapryśny, a fanaberie mogą uspokoić tylko rzucone pod jego adresem pochlebstwa. Wtedy, staje się wielkim filantropem, udziela rad i pomocy ludziom. Jest niezależny materialnie, dzieciom oddaje część majątku, resztę przeznacza na cele publiczne. Stosunki rodzinne miewa dość oziębłe. Dzieci jego są wybitnymi jednostkami.