Zsyp

  Sen, w którym pojawia się zsyp odzwierciedla pragnienie zrzucenia z siebie winy za popełnione czyny z przeszłości. Jest także wyrazem dezaprobaty dla nieładu i zamętu panującego w najbliższym otoczeniu osoby, która o nim śni. Sennik mówi, że zsyp bywa symbolem zwątpienia oraz braku wiary w stan harmonijnej i spokojnej egzystencji oraz w uporządkowane wizje doczesnego świata. Zsyp w snach jest także wyrazem chęci pozbycia się życiowego bałaganu.
  Widok zsypu powinien być dla śniącego wyraźnym sygnałem do oczyszczenia panującej wokół Niego atmosfery. Tego typu sny mają również związek z uciążliwym bałaganem, który zaprząta nie tylko Twój umysł, ale także sferę duchową.
  Jeśli wyrzucasz śmieci do zsypu to według sennika jest to oznaką, że masz już za sobą ciężki, nieuporządkowany okres swojego życia. Chaos, marazm i kompletna dezorganizacja, których doświadczyłeś w przeszłości raczej już nie powrócą.
  Zsyp budowlany w marzeniach sennych zwykle wieszczy, że ugrzęźniesz w natłoku bieżących spraw, które nie będą proste do rozwiązania, sen może być także wyrazem rzeczywistych doświadczeń śniącego z obiektem Jego snu.
  Gdy widzisz jak ktoś inny wyrzuca coś do zsypu, oznacza to, że będziesz musiał posprzątać bałagan po kimś, kto nigdy Ci się za to nie odwdzięczy. Co więcej za powstały nieład będą odpowiadać także inni. Dlatego zastanów się, czy warto mieszać się w cudze sprawy i rozwiązywać za kogoś problemy bez uzyskania za to kilku prostych słów podziękowania.
  Jeśli śnisz, że zostawiasz śmieci obok zsypu, wówczas jest to znak, że stracisz bezpowrotnie możliwość uporządkowania swojego życia na własnych zasadach bez udziału ludzi z Twojego otoczenia.
  Zepsuty bądź stary zsyp w snach nawołuje do podjęcia natychmiastowego działania w celu pokonywania wszelkich granic, które uniemożliwiają śniącemu osiągnięcie osobistych celów.