Sennik Żona

  Sen o żonie reprezentuje pewne aspekty własnego życia, które są stałe, niezachwiane i na których zawsze można polegać; alternatywnie sen może odzwierciedlać aktualne relacje z żoną.
  ujrzeć – zastanów się czy podejmowane przez ciebie decyzje nie są przedwczesne
  witać się z nią – pomyślność
  śnić, że jest się żoną – marzenia o zamążpójściu staną się odległe
  jeśli mąż śni o własnej żonie – trudności, przeszkody
  jeżeli w rzeczywistości nie ma się żony, a pojawia się ona we śnie – uda ci się wydostać z trudnego położenia
  zmarła – wyrzeczenia
  kłócić się z nią – ktoś wciągnie cię w spór
  była żona – błędna spekulacja
  ujrzeć żonę z obcym mężczyzną – ktoś cię oczaruje.