Uprowadzenie

    poddajesz się manipulacji, brakuje Ci kontroli nad własnym życiem,
    bycie świadkiem uprowadzenia - oznacza poczucie bezradności,