Uczelnia

  Uczelnia świadczy o zachodzących zmianach społecznych lub kulturowych w naszym życiu.
  widzieć – oznacza sytuację w życiu, dzięki której będziesz mieć wymierne korzyści bądź poprawi się twój status społeczny
  widzieć swoją starą uczelnię – powinieneś częściej wykorzystywać swoje dawne doświadczenia, mogą one bowiem zmienić twoje życie na lepsze
  dostać się na uczelnię – jest to dobry moment na eksperymentowanie i próbowanie nowych rzeczy
  nie dostać się na uczelnię – jesteś osobą bardzo zajętą, skoncentrowaną na poprawie swojego statusu.

Zobacz także:

 • Bambus
 • Komedia
 • Kwas