Sennik Uczelnia

    Uczelnia świadczy o zachodzących zmianach społecznych lub kulturowych w naszym życiu.
    widzieć – oznacza sytuację w życiu, dzięki której będziesz mieć wymierne korzyści bądź poprawi się twój status społeczny
    widzieć swoją starą uczelnię – powinieneś częściej wykorzystywać swoje dawne doświadczenia, mogą one bowiem zmienić twoje życie na lepsze
    dostać się na uczelnię – jest to dobry moment na eksperymentowanie i próbowanie nowych rzeczy
    nie dostać się na uczelnię – jesteś osobą bardzo zajętą, skoncentrowaną na poprawie swojego statusu.