Sennik Triumf

    symbolizuje wiarę we własne możliwości bądź poszukiwanie motywacji,