Sennik Taca

    Taca we śnie symbolizuje bezsensowne wydatki.
    ujrzeć – musisz wykazać się większą oszczędnością w życiu
    nosić tacę – będziesz wspierać kogoś emocjonalnie lub finansowo
    nieść coś na tacy - poprawi się twoja sytuacja życiowa
    upuścić tacę - czekają cię ciągłe zmagania o lepszy byt.