Sennik Szczyt

    widzieć - własne sukcesy i osiągnięcia,
    zdobyć - daleko zajdziesz w życiu,