Sennik Świat

    koniec świata - żyjesz w olbrzymim stresie, możliwe że czujesz się bezradność w jakiejś sytuacji,
    ratować świat - oznacza wiarę w swoje możliwości oraz w siebie, masz pozytywne spojrzenie na życie i wyznaczone cele,