Sennik Straż

    sen symbolizuje nieufność, ostrożne podejście do zmian oraz niechęć do otwarcia się przed innymi,