Sennik Stado

    sen symbolizuje brak obiektywizmu przy podejmowaniu decyzji,
    musisz przejąć inicjatywę i zacząć podejmować samodzielne decyzję, nie możesz wciąż ulegać wpływom otoczenia i podążać za tłumem,