Retusz

    robić własny - z jakiegoś powodu będziesz wytykany palcami przez ludzi z innej klasy społecznej
    retuszować kogoś - zmienisz stosunek do osoby, która nie była dla ciebie autorytetem
    retuszować grupę ludzi - nadużyjesz czyjejś gościnności
    retusz modelki - twoje krytyczne podejście do innych powoduje, że jesteś nielubiany
    retuszować zdjęcia - podejmiesz ryzykowane kontakty.