Sennik Rak (zwierzę)

    zobaczyć - zastój w interesach
    złapać go - skłonność do ustępstw pozwoli ci osiągnąć sukces
    jeść - poprawa warunków życia
    zostać ugryzionym przez niego - w sprawach finansowych bądź ostrożna, ponieważ decyzje podejmowane w pośpiechu mogą okazać się błędne